Tasarım Nedir ?

SMK MADDE 55- (1) Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür.

-Tasarım; ürünün tümünde veya bir parçasında olabilir.

-Tasarım; görünümde gerçekleşen özgünlüğü ifade eder.

-Bilgisayar programları tasarım kapsamında değildir.

 

 

Tescilli Tasarım ile Tescilsiz Tasarım Arasındaki Fark Nedir ?

(4) Tasarım; bu Kanun hükümleri uyarınca tescil edilmiş olması hâlinde tescilli tasarım, ilk kez Türkiye’de kamuya sunulmuş olması hâlinde ise tescilsiz tasarım olarak korunur.

-Tescilli tasarım koruması kapsamına dahil olmak için  tescil şartı aranırken, tescilsiz tasarım koruması kapmasına dahil olmak için kamuya sunma şartı aranmaktadır. Türkiye’de kamuya ilk kez sunulan tasarımlar bu kapsamda koruma altındadır.

 

 

Kamuya Sunma Ne Demektir?

SMK MADDE 57- (1) Kamuya sunma; sergileme, satış gibi yollarla piyasaya sürme, kullanma, tarif, yayım, tanıtım veya benzer amaçlı faaliyetleri kapsar. Tasarımın gizlilik şartıyla üçüncü bir kişiye açıklanması kamuya sunma sayılmaz.

(2) Koruma talep edilen bir tasarım, başvuru tarihinden veya rüçhan talebi varsa rüçhan tarihinden önceki on iki ay içinde tasarımcı veya halefi ya da bu kişilerin izni ile üçüncü bir kişi tarafından veya tasarımcı ya da halefleri ile olan ilişkinin kötüye kullanımı sonucu kamuya sunulması hâlinde bu açıklama tasarımın yeniliğini ve ayırt edici niteliğini etkilemez.

İfade etmek gerekir ki 3. Bir kişiye tasarımın açıklanması kamuya sunma olarak kabul görmeyecektir.

 

 

YENİLİK VE AYIRT EDİCİLİK NEDİR?

SMK MADDE 56-(3) Bu maddede yer alan normal kullanım; bakım, servis veya onarım işleri hariç olmak üzere, son kullanıcı tarafından kullanımı ifade eder.

(4) Bir tasarımın aynısı;

  1. a) Tescilli tasarım için başvuru veya rüçhan tarihinden önce,
  2. b) Tescilsiz tasarım için tasarımın kamuya ilk sunulduğu tarihten önce,

dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni kabul edilir. Tasarımlar sadece küçük ayrıntılarda farklılık gösteriyorsa aynı kabul edilir.

Tasarımın uygulandığı ürünün tasarımcı veya halefi veya bu kişilerin izni ile başvurudan ya da rüçhan tarihinden öncesine kadar süre içinde kamuya sunulması yenilik ve ayırt edici niteliği etkilemez.

-Bu düzenleme deyim yerindeyse tasarımın piyasada denenmesi ve test edilmesine, başarılı olduğu takdirde tescil ile koruma yolunun seçilmesine imkan tanımaktadır.