Şentürk Hukuk

Hukuk & Danışmanlık

Kurumsal

Kurucu Avukatlar

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 3,5 yıl İstanbul’da görev yaptıktan sonra Bursa’nın İnegöl ilçesinde çalışmaya başlamıştır. İstanbul’da görev yaptığı sürece Cengiz Kolin Limak Konsorsiyomunun ve birçok şirketin avukatlığını yapmış olup, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra Hukuku, İş Hukuku ve Ceza Hukuku ile ilgilenmektedir. Bursa’nın İnegöl ilçesi doğumlu olup, halen burada ikamet etmektedir.

Cyprus International University mezunudur. 1 yıl Bursa ilinde şirket avukatlığı tecrübesinden sonra İnegöl ilçesinde 2,5 yıl boyunca şirket danışmanlığı ve yönetimi alanında avukatlık yapmıştır. Ticaret,İş, Borçlar, Ceza Hukuku alanlarında uzmanlaşmış olup halihazırda Ticaret Hukuku alanında yükseklisans tez çalışması yapmaktadır. Alanında kaleme aldığı birçok makale yayınlanmıştır. Kütahyanın Domaniç ilçesi doğumlu olup, İnegöl’de ikamet etmektedir.

Çalışma Alanlarımız

İhtisas
[mvc_infobox info_style=”mega_info_box_2″ image_id=”427″ info_title=”Ceza Hukuku” info_desc=”Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili diğer ceza mevzuatı çerçevesinde tüm suç tiplerine ilişkin danışmanlık hizmeti verilmektedir.”]
[mvc_infobox info_style=”mega_info_box_2″ image_id=”434″ info_title=”İcra İflas Hukuku” info_desc=”Alacak tahsili, borç tasfiyesi, iflas, iflas erteleme, konkordato, kurumsal icra takipleri, teminat mektuplarının ve ipoteklerin paraya çevrilmesi, araç rehni , icra kanalıyla gayrimenkul satışı ve diğer tüm bireysel ve kurumsal icra takip işlemleri, iflas işlemleri ile ilgili uzmanlık gerektiren alanlarda danışmanlık hizmeti verilmektedir.”]
[mvc_infobox info_style=”mega_info_box_2″ image_id=”433″ info_title=”Borçlar Hukuku” info_desc=”Borçlar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında genel hükümlere ilişkin tüm sözleşmeler ile birlikte haksız fiil, sözleşmeden kaynaklı maddi manevi tazminat talepleri, temerrüde düşme, sözleşmeden dönme ve fesih, kira sözleşmesi, kiracının tahliyesi,taşınır ve taşınmaz satımı gibi uzmanlık gerektiren alanlarda danışmanlık hizmeti vermekteyiz”][mvc_infobox]
[mvc_infobox info_style=”mega_info_box_2″ image_id=”432″ info_title=”İş Hukuku” info_desc=”İş hukuku alanında, iş sözleşmelerinin hazırlanması, iş yeri yönetmeliği gibi konularda uyuşmazlık öncesi hukuki problemler ile birlikte, iş akdinin sonlandırılması ,iş yeri devri, işveren değişikliği, organizasyon değişiklikleri gibi uzmanlık gerektiren alanlarda danışmanlık hizmeti verilmektedir.”]
[mvc_infobox info_style=”mega_info_box_2″ image_id=”431″ info_title=”Ticaret Hukuku” info_desc=”Şirketler Hukuku kasamında kuruluş, işleyiş, devir ve fesih ile ilgili tüm işlemlerin yanında distribütörlük, münhasır veya ihtiyari distribütörlük anlaşmaları ve franchise sözleşmeleri; satış yöneticileri ve satış temsilcilerine ilişkin sözleşmeler; tedarikçi ve dağıtıcılarla hukuki ilişkileri düzenleyen sözleşmeler, çerçeve anlaşmalar, alım-satım ve tedarik sözleşmeleri, hizmet sözleşmeleri, üretim anlaşmaları ve taşeronlarla yapılan sözleşmelerin hazırlanmasında danışmanlık hizmeti vermektedir.”][mvc_infobox info_style=”mega_info_box_2″ image_id=”435″ info_title=”Fikri Sinai Mülkiyet Hukuku” info_desc=”Marka ve ürünlerinizin yasal yoldan koruma altına alınmasını sağlayarak, taklit üretimlerin önlenmesi için gerekli yasal işlemleri gerçekleştirerek tüm hukuki menfaatlerinizi sağlamak üzere alanında uzman avukatlarca danışmanlık hizmeti verilmektedir.”]

Yayınlar

Makale-Deneme

Çocukla kişisel ilişkinin tayini ve değiştirilmesi

TMK. 182. Madde vd. ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI, KİŞİSEL İLİŞKİNİN DÜZENLENMESİ, VELAYET VERİLMEYEN EŞİN HAKLARI, ÇOCUĞUN MENFAATİ   Hakimin takdir yetkisi   Madde 182 - Mahkeme boşanma veya ayrılığa karar verirken, olanak bulundukça ana ve babayı dinledikten ve çocuk vesayet altında ise vasinin ve vesayet makamının düşüncesini aldıktan sonra, ana ve babanın haklarını ve çocuk [...]

İcra – İflas Suçları

İİK. 331. Madde ALACAKLISINI ZARARA SOKMAK KASTIYLA MEVCUDUNU EKSİLTEN BORÇLULARIN CEZASI (Değişik madde: 17/07/2003 - 4949 S.K./89. md.;Değişik madde: 31/05/2005-5358 S.K./1.mad) İİK 331 - Haciz yolu ile takip talebinden sonra veya bu talepten önceki iki yıl içinde borçlu; alacaklısını zarara sokmak maksadıyla, mallarını veya bunlardan bir kısmını mülkünden çıkararak, telef ederek veya kıymetten düşürerek hakiki [...]

KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEME SUÇU

 ÇEKİN KARŞILIKSIZ ÇIKMASI HALİNDE DÜZENLEYENİN (KEŞİDECİNİN) CEZAİ SORUMLULUĞU 09.08.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6728 sayılı Kanun kapsamında getirilen değişiklikler ile karşılıksız çek düzenleme suçu:   5491 SAYILI ESKİ KANUN 6728 SAYILI YENİ KANUN Karşılıksız çek keşide etme eylemi savcılıklarca soruşturularak iddianame düzenlenmek suretiyle mahkemelerin önüne gitmekteydi. Yeni düzenlemede şikayet icra mahkemesine yapılacaktır. Eski kanunda zorunluluk düzenlenmemişti. [...]

Derneklerin Birleşmesi

Mevzuatta derneklerin birleşmesine ilişkin hüküm bulunmamaktadır. TTK 146’da ifade edilen şirketlerin birleşmesine ilişkin hükümler kıyasen uygulama alanı bulacaktır. Derneklerin Birleşmesi İçin : -Birleşme için en az 2 dernek olmalıdır. -Üst sınır bulunmamaktadır. -Aynı türde dernekler olmalıdır. (Dernek çeşitlerini tüzüklerin amaçları doğrultusunda yöresel, ticari, sanayi, kültür, spor, eğitim, araştırma, cami ve kuran kursu yaptırma, lions, rötari, [...]

Tüketici Hukuku’nda Faiz

Tüketiciye uygulanacak faiz nedir? Faiz miktarını sınırlayan kanun hükmü var mıdır? Sözleşmeyle belirlenen fazla faiz miktarını sonradan düşürebilmek mümkün mü? Bir tarafın tacir diğer tarafın tüketici olduğu sözleşmelerde, uygulanacak hukuk kurallarını nasıl belirlenir? Sözleşmenin yazılı olmadığı durumlarda faiz istenebilir mi? Faizin kararlaştırılmadığı sözleşmelerde faiz talep edilebilir mi?  Anapara faizi, temerrüt faizi arasındaki farklar nelerdir? Akdi [...]

TEBLİGAT KANUNU GÜNCEL SORUNLAR

TÜRK HUKUKUNDA TEBLİGATA İLİŞKİN GÜNCEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Tebligat, muhatabın bilinen en son adresine yapılır (Teb. K. m. 10, I). Bilinen en son adres kavramı, yerleşim yerinden farklıdır; daha ge- niş bir içeriğe sahiptir. Yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir (TMK. m. 19,I). Bilinen son adresin süreklilik arz etmesi, kişinin orada […]

Şirketlerin Tüketiciye Karşı Hakem Heyetine Başvuru Zorunluluğu

Tüketiciye karşı ilamsız icra takibi yapılamaz! Hatırlayacağınız gibi, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2015/10571 Esas Sayılı, 2015/8738 Karar Sayılı ve 18.03.2015 tarihli kararında, yepyeni bir içtihat getirmiş ve şirketler ile tüketiciler arasındaki fatura ve benzeri sebeplerden doğan alacaklar bakımından doğrudan icra takibi yoluna gitmeyi hukuken kabul edilemez bulmuştu. Bu karar ile birlikte şirketler 3610 TL’nin (2017 [...]

TASARIM NEDİR?

Tescilli Tasarım Nedir ? – Tescilsiz Tasarım Nedir? Tescilli Tasarım – Tescilsiz Tasarım Ayrımı ve Korunma Yöntemleri

İletişim

Ücretsiz Danışma

Hukuki sorunlarınız ile ilgili danışmak için aşağıdaki formu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.

Bu web sitesinde yer alan yazı ve açıklamalarda değinilen konular soyut ve genel olarak ele alınmıştır. Bu nedenle bu yazı ve açıklamalar somut bir olay hakkında yapılmış hukuki tavsiye olarak kabul edilemeyecekleri gibi Avukatlık Kanunu ve Avukatlık Meslek Kuralları kapsamında yazılı veya sözlü hukuki danışma olarak da değerlendirilemezler.
Adres

Cuma Mah. Atatürk Bulvarı No:65 K:1 D:1 İnegöl/Bursa

Bizi Arayın

(0224) 713 98 99

Mail

info@senturk-hukuk.com

Atatürk Bulvarı No:65/1